škola (gakkou)

Počet slovíček: 164
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
僕は妹に学校へ行ってほしいです。 boku ha imouto ni gakkou he itte hoshii desu. překlad
給食 kyuushoku překlad
休学 kyuugaku překlad
留年 ryuunen překlad
私は五時間ぐらい勉強しましたが、足りると思いません。 watashi ha gojikan gurai benkyou shimashitaga,tariru to omoimasen. překlad
私立大学 shiritsudaigaku překlad
黒板 kokuban překlad
勉強しても分かりません。 benkyoushite mo wakarimasen. překlad
試験問題 shikenmondai překlad
学士 gakushi překlad
校長 kouchou překlad
男子校 danshikou překlad
私は先生に勉強をさせられました。 watashi ha sensei ni benkyou wo saseraremashita. překlad
学食 gakushoku překlad
病気で大学を退学しなければなりません。 byouki de daigaku wo taigaku shinakereba narimasen. překlad
大学の試験に失敗したので、もう一度挑戦しようと思います。 daigaku no shiken ni shippai shita node, mou ichido chousen shiyou to omoimasu. překlad