přídavné jméno pravé (i) (adj)

Počet slovíček: 407
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži abunai nebezpečný
kandži fushigina skvělý, zvláštní, neobyčejný, úžasný, podivuhodný
kandži hosoi tenký, štíhlý, úzký
kandži hankoutekina vzdorný
kandži hisshi nevyhnutelnost
kandži subarashii úžasný
kandži futoi tlustý, otylý
kandži setsujitsu(na) vážný, akutní
kandži jidouteki na automatický
kandži rittai pevné těleso
kandži massuguno přímý
kandži yawarakai měkký, jemný
kandži yasashii snadné, jednoduché
kandži sugoi fantastický, skvělý
kandži shuukyoku závěr
kandži omoi těžký
kandži kashikoi jasný
kandži toshi velkoměsto
kandži omoshiroi zajímavý
kandži katai pevný, tvrdý, tuhý
kandži ureshii radostný, štastný
kandži toritsuno metropolitní, velkoměstský
kandži yutakana hojný, bohatý, vydatný
kandži teinei zdvořilý
kandži takai vysoký, drahý