Ťahy: stupeň džójó: Nielen bežné znaky:

Kandži slovník + príklady

Do horného políčka sa dá zapísať jeden alebo viac kandži znakov (hľadanie v Kandži), prípadne jedno slovo v zvolenom jazyku. Český a Slovenský slovník zatiaľ obsahuje málo položiek, preto je dobré hľadať v angličtine. Políčko „počet ťahov“ umožňuje vypísať znaky iba so stanoveným počtom ťahov (pochopiteľne sa nedá zadať samostatne, musí byť k tomu zadaná ďalšia položka). Vyhľadávanie automaticky zobrazuje iba bežné znaky, ak by ste chceli nejaký neštandardný, zaškrtnite políčko „Nielen bežné znaky“.

Vyhľadávanie podľa čítania znaku (hľadanie v kane) je funkčné, text zadávajte v hiragane, katakae alebo anglickém prepise do latinky.

Pre vyhľadávanie znakov podľa radikálu vložte do vyhľadávacieho poľa jeden alebo viac radikálov (zoznam by sa mal objaviť po zvolení vyhľadávania v radikáloch automaticky, blbne v Chrome). Môžete tiež určiť počet ťahov znaku.

Taktiež si môžete nechať vypísať znaky podľa toho, ako sa učí na japonských školách: „stupeň džójó“.

ĎALŠIE INFO A NÁPOVEDA

Zoznam pre JLPT
Různé zoznamy slovíčok
Rôzne zoznamy znakov
Stupeň džójó (japonské školské ročníky)
Rôzne pomocné veci