Test zo znakov

Jednoduchý test zo znakov, ktoré poznáte, či z nejakej inej skupiny (JLPT, farby, atď.). Podľa zadania vyberte jednu z piatich správnych odpovedí. Všetky odpovede sa zaznamenávajú a na konci sa vám zobrazí štatistika.