bleached bones
骼
Čtení:
kaku
Hlavní radikál: 骨 (188) Radikály:
Tahy: 16 JIS: 29038
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka