calyx, cup
蕚
Čtení:
gaku, utena
Hlavní radikál: 艸 (140) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 16 JIS: 26710
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka