luring fish with a bonfire
罧
Čítanie:
rin
Hlavný radikál: ⽹ (122) Radikály:
Ťahy: 13 JIS kód: 26158
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)