wrinkles, cracking, creases
皴
Čtení:
shun, hibi, shiwa
Hlavní radikál: 皮 (107) Radikály:
Tahy: 12 JIS: 25135
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka