exclamation, burp, belch
噫
Čítanie:
i, ai, oku, aa, okubi
Hlavný radikál: 口 (30) Radikály:
Ťahy: 16 JIS kód: 21344
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)