vessel, receptacle, implement, instrument, ability
噐
Čtení:
ki, utsuwa
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 15 JIS: 21338
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka