sténat, naříkat, řvát
唸
Čtení:
ten, una.ru, unari
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Tahy: 11 JIS: 21305
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
唸る unaru sténatgodan, verb, vintrans