all, same
咸
Čtení:
kan, gen, mina, shige
Hlavní radikál: 口 (30) Radikály:
Tradiční:
Tahy: 9 JIS: 21113
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka