bribe, board, supply, finance
賄
Čítanie:
wai, makana.u
Hlavný radikál: 貝 (154) Radikály:
Zjednodušený: 贿 nejaponský znak
Ťahy: 13 Džójó: 8 JIS kód: 20293
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
賄い makanai stravovánímix
賄賂 wairo úplatokmix
賄う makanau zaplatiťgodan, verb, vtrans