příklad, zvyk, používání, precedens
例
Čtení:
rei, tato.eru
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály:
Tahy: 8 Džójó: 4 JIS: 20067
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
例年 reinen běžný rokmix
例えば tatoeba napříkladjlpt4
rei příkladmix
例文 reibun příkladová větamix
比例 hirei přímá úměrnostsuru
例える tatoeru přirovnatichidan, verb, vtrans
例を挙げる reiwoageru uvést příkladichidan, verb
例外 reigai výjimkajlpt3, leda1