gáza, tenké hedvábí, Řím
羅
Čtení:
ra
Hlavní radikál: ⽹ (122) Radikály:
Zjednodušený: 罗 nejaponský znak
Varianta Z: 羅 nejaponský znak
Tahy: 19 Džójó: 8 JIS: 19813
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
羅針盤 rashinban kompasmix
網羅 moura obsahující, včetněsuru
天麩羅 tenpura tenpuraryouri