gauze, thin silk, Rome
羅
Čítanie:
ra
Hlavný radikál: ⽹ (122) Radikály:
Zjednodušený: 罗 nejaponský znak
Varianta Z: 羅 nejaponský znak
Ťahy: 19 Džójó: 8 JIS kód: 19813
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
天麩羅 tenpura tenpuraryouri
羅針盤 rashinban kompasmix
網羅 moura obsahující, včetněsuru