nešťastný, smůla, pohroma
厄
Čtení:
yaku
Hlavní radikál: 厂 (27) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 4 Džójó: 8 JIS: 19569
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
災厄 saiyaku katastrofamix
厄介 yakkai potíž, zátěžmix