žíla, tepna, puls, naděje
脈
Čtení:
myaku, suji
Hlavní radikál: 肉 (130) Radikály:
Zjednodušený:
Tahy: 10 Džójó: 4 JIS: 19502
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
動脈瘤 doumyakuryuu aneurysmamix
大動脈 daidoumyaku aortahito
文脈 bunmyaku kontextbunpou
動脈硬化 doumyakukouka kornatění tepenbyouki
肺動脈 haidoumyaku plicní tepnahito
山脈 sanmyaku pohoříleda1, shizen
脈拍 myakuhaku pulzhito
不整脈 fuseimyaku srdeční arytmiemix
動脈 doumyaku tepnahito
静脈 joumyaku žílahito