mile
哩
Čítanie:
ri, mairu
Hlavný radikál: 口 (30) Radikály:
Ťahy: 10 JIS kód: 19305
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)