rozdělit
剖
Čtení:
bou
Hlavní radikál: 刀 (18) Radikály:
Tahy: 10 Džójó: 8 JIS: 19254
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
解剖 kaibou pitvasuru