včela, vosa, sršeň
蜂
Čtení:
hou, hachi, ho
Hlavní radikál: 虫 (142) Radikály:
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 19242
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
雀蜂 suzumebachi sršeňdoubutsu
hachi včeladoubutsu
足長蜂 ashinagabachi vosa (dlouhonohá)doubutsu