vice-, kopírovat, duplikovat
副
Čtení:
fuku, soi, soe
Hlavní radikál: 刀 (18) Radikály:
Tahy: 11 Džójó: 4 JIS: 18811
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
副会長 fukukaichou viceprezidentmix
副本 fukuhon duplikátmix
副葬品 fukusouhin pohřební předmětymix
副詞 fukushi příslovcebunpou
副次的 fukujiteki sekundárnímix