přestat, přerušit, odejít, zrušit
罷
Čtení:
hi, maka.ri-, ja.meru
Hlavní radikál: ⽹ (122) Radikály:
Zjednodušený: 罢 nejaponský znak
Tahy: 15 Džójó: 8 JIS: 18541
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
総同盟罷業 soudoumeihigjou generální stávkashigoto