quit, stop, leave, withdraw, go
罷
Čítanie:
hi, maka.ri-, ya.meru
Hlavný radikál: ⽹ (122) Radikály:
Zjednodušený: 罢 nejaponský znak
Ťahy: 15 Džójó: 8 JIS kód: 18541
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
総同盟罷業 soudoumeihigyou generální stávkashigoto