barley, wheat
麦
Čítanie:
baku, mugi
Hlavný radikál: 麦 (199) Radikály:
Tradičný:
Ťahy: 7 Džójó: 2 JIS kód: 18302
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
蕎麦 soba pohankové nudleryouri
麦茶 mugicha ječmenový čajryouri
mugi obilíshokubutsu
麦わら mugiwara slámamix
小麦粉 komugiko pšeničná moukaryouri
てんぷらを作るために、母は小麦粉と卵を水を混ぜました。 tenpura wo tsukuru tame ni,haha ha komugiko to tamago wo mizu wo mazemashita. Mamka smíchala pšeničnou mouku, vejce a vodu, aby uvařila tenpuru.ryouri