vágní, nejasný, poušť, široký
漠
Čtení:
baku
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály:
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 18297
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
漠然 bakuzen obscure, vague, equivocalmix
砂漠 sabaku poušťshizen