švestka, slíva
梅
Čtení:
bai, ume
Hlavní radikál: 木 (75) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 10 Džójó: 4 JIS: 18271
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
梅干し umeboshi nakládané švestkymix
梅雨 tsuyu období dešťů, déšť v období dešťůjlpt3, tenki
梅酒 umeshu švestkové vínoryouri
梅雨入り tsuyuiri začátek deštivého obdobísuru
梅雨が明ける。 tsuyu ga akeru. Období dešťů končí.tenki
梅雨に入る。 tsuyu ni hairu. Období dešťů začíná.tenki
6月から7月までは梅雨の時期です。 6gatsu kara 7gatsu made ha tsuyu no jiki desu. Od června do července je období dešťů.tenki
梅雨前線 baiuzensen sezónní dešťová frontatenki
梅雨の時期は黴が生えやすい。 tsuyu no jiki ha kabi ga hae yasui. V období dešťů se plísně lehce rozrostou.mix