kamarád, člen, lidé, společníci
輩
Čtení:
hai, -bara, yakara, yakai, tomogara
Hlavní radikál: 車 (159) Radikály:
Zjednodušený: 辈 nejaponský znak
Tahy: 15 Džójó: 8 JIS: 18266
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
後輩 kouhai mladší spolužák, služebně mladšíjlpt3
先輩 senpai něčí senior (starší v kolektivu)jlpt3, jlpt4
若輩 jakuhai nezkušený mladík, zelenáčmix