stará žena, babička, kojná
婆
Čtení:
ba, baba, baa
Hlavní radikál: 女 (38) Radikály:
Tahy: 11 Džójó: 8 JIS: 18252
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka