mléko, prsa
乳
Čtení:
nyuu, chichi, chi
Hlavní radikál: 乙 (5) Radikály:
Tahy: 8 Džójó: 6 JIS: 18045
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
乳首 chikubi bradavkyhito
牛乳 gyuunyuu mlékojlpt5, ryouri
牛の乳を搾る ushinochichiwoshiboru podojit krávubaka
乳房 chibusa prsahito
ほ乳動物 honyuudoubutsu savecdoubutsu
鍾乳石 shounyuuseki stalaktitshizen
乳首を舐めて。 chikubi wo namete. Lízej mi bradavky.ai, baka
私は子供に牛乳を飲ませます。 watashi ha kodomo ni gyuunyuu wo nomasemasu. Nechávám děti pít mléko.mix