svobodný, sám, spontánně, Německo
独
Čtení:
doku, toku, hito.ri, doitsu, dot
Hlavní radikál: 犬 (94) Radikály:
Tradiční:
Tahy: 9 Džójó: 5 JIS: 17992
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
日独 nichidoku Japonsko a Německomix
和独 wadoku japonsko-německý (slovník)mix
独り子 hitorigo jedináčekmix
独特 dokutoku jedinečnost, zvláštní, ojedinělý, charakteristickýmix
独楽回し komamawashi káča (hračka)leda1
独り言 hitorigoto monolog, samomluvaleda1
独立 dokuritsu nezávislostsuru
独立国 dokuritsukoku nezávislý státmix
独創的 dokusouteki originálnímix
独自 dokuji originální, charakteristický, individuálnímix
単独 tandoku samostatnost, sólomix
独学 dokugaku samostudiumsuru
孤独 kodoku samotaemo
数独 suudoku sudokumix
独り者 hitorimono svobodný, svobodnámix
独力 dokuryoku vlastní úsilí/sílymix
独身です。 dokushin desu. Jsem svobodný(á).ai