atd., a tak dál, třída (první), kvalita, rovnost, podobnost
等
Čtení:
tou, hito.shii, nado, -ra, to, hi
Hlavní radikál: 竹 (118) Radikály:
Varianta Z: 朩 nejaponský znak
Tahy: 12 Džójó: 3 JIS: 17785
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
二等車 nitousha druhá třídaryokou
等々 toutou konečně, nakonec, přeci jenjlpt3
僕等 bokura my (pro muže)mix
不等式 futoushiki nerovnicemath
不等 futou nerovnost, rozdílnostmix
上等 joutou prvotřídníleda1
等辺三角形 touhensankakukei rovnoramenný trojúhelníkmix
平等 byoudou rovnostleda1
等辺 touhen rovnostranný, rovnoramennýmix
等しい hitoshii stejný, podobnýadj
高等学校 koutougakkou střední školagakkou, jlpt4
対頂角は等しい。 taichoukakuhahitoshii. Opačné úhly jsou stejné.math