rozsah, míra, předpis, vzorec, dálka, limit, množství
程
Čtení:
tei, hodo, -hodo, hoto
Hlavní radikál: 禾 (115) Radikály:
Tahy: 12 Džójó: 5 JIS: 17528
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
二項方程式 nikouhouteishiki binomická rovnicemath
微分方程式 bibunhouteishiki diferenciální rovnicemath
化学方程式 kagakuhouteishiki chemická rovnicekagaku, math
積分方程式 sekibunhouteishiki integrální rovnicemath
課程 katei kurzleda1
二次方程式 nijihouteishiki kvadratická rovnicemath
線型方程式 senkeihouteishiki lineární rovnicemath
一次方程式 ichijihouteishiki lineární rovnicemath
修士課程 shuushikatei magisterské studiumgakkou
程度 teido míra, množstvímix
常微分方程式 joubibunhouteishiki obyčejná diferenciální rovnicemath
偏微分方程式 henbibunhouteishiki parciální diferenciální rovnicemath
後程 nochihodo potom, pozdějimix
過程 katei průběhmix
方程式 houteishiki rovnicemath
運動方程式 undouhouteishiki rovnice pohybumath
波動方程式 hadouhouteishiki vlnová rovnicemath