obdržet, vrchol, vrcholek, špička
頂
Čtení:
chou, itada.ku, itadaki
Hlavní radikál: 頁 (181) Radikály:
Zjednodušený: 顶 nejaponský znak
Tahy: 11 Džójó: 6 JIS: 17466
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
登頂 touchou dosáhnout vrcholusuru
頂く itadaku dostat (skromně)godan, verb, vtrans
丹頂 tanchou jeřáb mandžuskýmix
お聞き頂く okikiitadaku požádat (zdvořile)godan, verb
頂点 chouten vrcholmix
頂上 choujou vrchol (hory)shizen
山頂 sanchou vrchol (hory)mix
対頂角は等しい。 taichoukakuhahitoshii. Opačné úhly jsou stejné.math