umístění, položit, postavit, vložit, zanechat, nechat, zaměstnat, zastavit, dát do zástavy
置
Čtení:
chi, o.ku, -o.ki, oki, oke, ki
Hlavní radikál: ⽹ (122) Radikály:
Varianta Z: 寘 nejaponský znak
Tahy: 13 Džójó: 4 JIS: 17238
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
冷房装置 ku-ra- klimatizacedenki, uchi
冷房装置 reibousouchi klimatizacedenki
位置 ichi místo, pozicesuru
置換 chikan nahraditsuru
放置する houchi suru nechat být, zanechatmix
措置 sochi opatřenísuru
置く oku položit, umístitgodan, jlpt5, verb
倒置 touchi převrátitsuru
置き場 okiba sklad, místo uloženímix
置き時計 okidokei stolní hodinymix
配置 haichi uspořádánísuru
書き置き kakioki vzkazmix
留置 ryuuchi zadržet, uvěznitsuru
設置する secchi suru založitmix
設置 secchi založit, umístnit (zařízení)suru
ここに荷物を置かせていただけませんか。 koko ni nimotsu wo okasete itadakemasen ka. Nechal byste mě to zavazadlo položit zde?mix