stupeň, kroky, schody
段
Čtení:
dan, tan
Hlavní radikál: 殳 (79) Radikály:
Tahy: 9 Džójó: 6 JIS: 17226
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
値段 nedan cena (konkrétní)mix
算段 sandan dovymyslet (dobrý způsob)suru
一段動詞 ichidandoushi jednokmenové sloveso, ichidanbunpou
普段 fudan obvyklemix
普段な fudan na obyčejný, běžný, všednísuru
段落 danraku odstavecmix
五段動詞 godandoushi pětikmenové sloveso, godanbunpou
段々 dandan postupnějlpt5
手段 shudan prostředky, opatření, způsobjlpt3
あ段 adan řada Abunpou
え段 edan řada Ebunpou
い段 idan řada Ibunpou
お段 odan řada Obunpou
う段 udan řada Ubunpou
階段 kaidan schodyjlpt5, uchi
段位 dan'i stupeň ve sportu (DAN)mix
段階 dankai stupeň, etapamix
階段を上る。 kaidan wo noboru. Vyjít schody.mix