vodopád, peřeje
滝
Čtení:
rou, sou, taki, raki
Hlavní radikál: 水 (85) Radikály:
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 17004
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
taki vodopádshizen