odolný, trvalý
耐
Čtení:
tai, ta.eru, tae
Hlavní radikál: 而 (126) Radikály:
Tahy: 9 Džójó: 8 JIS: 16977
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
耐久性 taikyuusei odolnost, stálostmix
耐える taeru snést, odolávatichidan, verb, vintrans, vtrans
耐久 taikyuu vytrvalost, persistencemix