celý, úplný, vše, úplný, splnit
全
Čtení:
zen, matta.ku, sube.te, take, masa
Hlavní radikál: 人 (9) Radikály:
Tahy: 6 Džójó: 3 JIS: 16692
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
全頁 zenketsu page total, total number of pagesmix
全域 zen'iki the whole areamix
後天性免疫不全症候群 koutenseimen'ekifuzenshoukougun AIDSbyouki
安全 anzen bezpečí, jistota, bezpečnostjlpt4, leda1
全館 zenkan celá budovauchi
全図 zenzu celá mapa, kompletní pohledmix
全音符 zen'onpu celá notaongaku
全国 zenkoku celá zeměleda1
全身 zenshin celé tělohito, leda1
全体 zentai celek, celý, všichni, celé těloleda1
全部で zenbu de dohromady, celkem, všechnomix
完全犯罪 kanzenhanzai dokonalý zločinmix
完全(な) kanzen(na) dokonalý, perfektníadj, leda1
全盛期 zenseiki na vrcholu, nejlepší létamix
不完全 fukanzen nedokonalý, vadný, špatnýmix
完全主義 kanzenshugi perfekcionismusmix
完全主義者 kanzenshugisha perfekcionista, puntičkářmix
全自動洗濯機 zenjidousentakuki plně automatická pračkadenki
全自動 zenjidou plně automatickýmix
全く mattaku úplně, zcelajlpt3, leda1
完全 kanzen úplnost, kompletnostjlpt3
完全な kanzen na úplný, kompletníjlpt3
全部 zenbu vše, úplný, celý, všechno, celkověleda1
全力 zenryoku všechna síla, všechna energieleda1
全員 zen'in všichni členové, všichni zaměstnancileda1, shigoto
全然 zenzen vůbecmix
全焼 zenshou vyhořetsuru
健全 kenzen zdravýmix
この小説は全部で三部から成っている konoshousetsuhazenbudesanbukaranatteiru Tento román má celkom 3 diely.
日本全国に見つけられます。 nihon zenkoku ni mitsukeraremasu. Dají se najít po celém Japonsku.onsen
ある日、お母さんはケーキを作って、ワインを買って、全部籠に入れて、赤頭巾ちゃんに言いました。 aru hi,okaasan ha ke-ki wo tsukutte,wain wo katte,zenbu kago ni irete,akazukinchan ni iimashita. Jednoho dne maminka upekla koláč, koupila víno, všechno dala do košíku a Červené Karkulce řekla.akazukinchan
正方形の全ての角度は直角である。 seihoukei no subete no kakudo ha chokkaku dearu. Všechny úhly ve čtverci jsou pravé.math
私を含めて全員、バスに乗った。 watashi wo fukumete zen'in,basu ni notta. Všichni, včetně mě, jeli autobusem.mix
日本にいるのに日本語が全然分かりません。 nihon ni iru noni nihongo ga zenzen wakarimasen. Žiju v Japonsku, a přesto neumím vůbec japonsky.mix