velký, důležitý, významný
碩
Čtení:
seki, oo.kii
Hlavní radikál: 石 (112) Radikály:
Zjednodušený: 硕 nejaponský znak
Tahy: 14 Džójó: 9 JIS: 16473
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka