vinit, odsoudit, kárat
責
Čtení:
seki, se.meru
Hlavní radikál: 貝 (154) Radikály:
Zjednodušený: 责 nejaponský znak
Tahy: 11 Džójó: 5 JIS: 16469
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
責任 sekinin povinnost, zodpovědnostjlpt3
責任感のある sekininkannoaru zodpovědnýadj, emo