sekat, rozdělit, roztrhnout, analyzovat
析
Čtení:
seki
Hlavní radikál: 木 (75) Radikály:
Tahy: 8 Džójó: 8 JIS: 16463
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
解析系 kaisekikei analytická skupinamath
分析 bunseki analýzasuru
解析 kaiseki analýza, analytická studiesuru
関数解析 kansuukaiseki funkcionální analýzamath
精神分析 seishinbunseki psychoanalýzamix