mapa, kresba, plán, nečekaný, náhlý
図
Čtení:
zu, to, e, haka.ru, du
Hlavní radikál: 囗 (31) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 7 Džójó: 2 JIS: 16222
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
企図 kito plan, project, schemesuru
全図 zenzu celá mapa, kompletní pohledmix
心電図 shindenzu elektro-kardiogram, EKGbyouki
図説 zusetsu ilustrace, diagrammix
図書館 toshokan knihovnajlpt5, leda1
図書室 toshoshitsu knihovnamix
図書 tosho knihyleda1
図画 zuga kresbaadj, leda1
図工 zukou kreslení a ruční práceleda1
地図 chizu mapajlpt5, leda1, ryokou
天気図 tenkizu meteorologická mapaleda1
図らずも hakarazumo náhodou, neúmyslně (hakarazumosuru = udělat náhodou)mix
zu nákres, obrázekleda1, math
図る hakaru plánovat, připravovatgodan, leda1, verb, vtrans
自殺を図る jisatsuwohakaru pokusit se o sebevraždugodan, verb
合図 aizu signáljlpt3, leda1, suru
図形 zukei tvarmix
意図的 itoteki úmyslný, záměrnýmix
意図 ito záměr, cílleda1, suru
図書館の本がばらばらにおいてあります。 toshokan no hon ga barabara ni oitearimasu. Knížky v knihovně jsou různě rozmístěné.mix
木村さんは私に地図を書いてくれました。 kimura san ha watashi ni chizu wo kaite kuremashita. Pan Kimura mi nakreslil mapu.mix
図書館では本に絵を書いてはいけません。 toshokan de ha hon ni e wo kaite ha ikemasen. V knihovně je zakázáno kreslit obrázky do knížek.mix
図書館では大きい声で話したり、食べたり、ごみをしたりすることはだめです。 toshokan de ha ookii koe de hanashitari,tabetari,gomi wo shitari suru koto ha damedesu. V knihovně se nesmí mluvit nahlas, jíst a dělat nepořádek.mix