kontakt, dotyk, cítit, zásah, vyhlásit, oznámit, konflikt
触
Čtení:
shoku, fu.reru, sawa.ru, sawa
Hlavní radikál: 角 (148) Radikály:
Tradiční:
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 16168
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
接触 sesshoku dotek, kontaktsuru
触れる fureru dotknout se, pocítit, zažít, přijít do styku, být dojat, uvědomit si, ichidan, verb, vintrans
感触 kanshoku hmat, cítěnísuru
触る sawaru sahat, dotýkat sejlpt4