dusičnan, ledek
硝
Čtení:
shou
Hlavní radikál: 石 (112) Radikály:
Tahy: 12 Džójó: 8 JIS: 15947
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka