poprvé, začátek
初
Čtení:
sho, haji.me, haji.mete, hatsu, hatsu-, ui-, -so.meru, -zo.me, shi, hat
Hlavní radikál: 刀 (18) Radikály:
Tahy: 7 Džójó: 4 JIS: 15721
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
初夏 shoka časné létoleda1, toki
初めに hajimeni na začátekjlpt5
初耳 hatsumimi novinka, nová zprávaleda1
初期値 shokichi počáteční hodnotamix
初期条件 shokijouken počáteční podmínkamath
初期値問題 shokichi mondai počáteční úlohamath
初めて hajimete poprvéjlpt5, mix
最初 saisho poprvé, první, počátečníjlpt3, jlpt4
初釜 hatsugama první čajový obřad v rocemix
初詣 hatsumoude první návštěva svatyně v Novém rocesuru
初夢 hatsuyume první sen v rokumix
初対面 shotaimen první setkánímix
初雪 hatsuyuki první sníhtenki
最初の一週間 saisho no isshuukan první týdentoki
初演 shoen první vystoupení, představení, rolesuru
初体験 shotaiken první zkušenost, první sexuální zkušenostmix
新婚初夜 shinkonshoya svatební nocmix
初め hajime začátekmix
初春 shoshun začátek jaratoki
初める someru začítichidan, verb
初級 shokyuu základní úroveňmix
年の初めに一年の計画を立てる。 toshi no hajime ni ichinen no keikaku wo tateru. Na začátku roku vytvoříme roční plán.mix
最初に平仮名を、次に片仮名を勉強した。 saisho ni hiragana wo,tsugi ni katakana wo benkyou shita. Nejdřív jsem se naučil hiraganu, potom katakanu.mix
最初、きちんとシャワーを浴びなくてはいけません。 saisho,kichinto shawa- wo abinakute ha ikemasen. Nejprve se člověk musí důkladně osprchovat.onsen
日本に来たばかりのころ、最初は何も分からなかった。 nihon ni kita bakari no koro,saisho ha nanimo wakaranakatta. Těsně po tom, co jsem přijel do Japonska, jsem ničemu nerozuměl.mix