10-denní doba, sezóna (pro specifický produkt)
旬
Čtení:
jun, shun
Hlavní radikál: 日 (72) Radikály:
Tahy: 6 Džójó: 8 JIS: 15708
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
一旬 ichijun 10 dnímix
shun sezóna (např. ovocná, rybí)suru