splatit, odměna, odplata
酬
Čtení:
shuu, shu, tou, muku.iru
Hlavní radikál: 酉 (164) Radikály:
Varianta Z: 酧 nejaponský znak
Tahy: 13 Džójó: 8 JIS: 15671
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
報酬 houshuu odměnamix