naučit
習
Čtení:
shuu, ju, nara.u, nara.i
Hlavní radikál: 羽 (124) Radikály:
Zjednodušený: 习 nejaponský znak
Tahy: 11 Džójó: 3 JIS: 15660
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
生涯学習 shougaigakushuu celoživotní vzdělávánímix
生活習慣病 seikatsushuukanbyou civilizační chorobabyouki
練習 renshuu cvičeníjlpt5
講習 koushuu kurs (učení)suru
復習 fukushuu opakování, znovu projít látkujlpt4
習慣づける shuukandukeru osvojit si zvykichidan, verb
予習 yoshuu příprava na hodinu, studium dopředujlpt4
習字 shuuji rukopis, psaní, kaligrafieleda1
自習 jishuu samostudiumleda1
射撃練習場 shagekirenshuuba střelnicemix
学習者 gakushuusha studentgakkou
学習 gakushuu studium, učení segakkou, leda1
習得 shuutoku učení sesuru
習う narau učit segodan, jlpt5, verb, vtrans
習慣 shuukan zvykjlpt4
風習 fuushuu zvyk, obyčejleda1
娘にギターを習わせます。 musume ni gita- wo narawasemasu. Nechám dceru učit se na kytaru.mix