příjem, získat, sklízet, dodat, podporovat, uložit
収
Čtení:
shuu, osa.meru, osa.maru, nobu
Hlavní radikál: 又 (29) Radikály:
Varianta Z:
Tahy: 4 Džójó: 6 JIS: 15485
Pořadí tahů: obrázek | animace | tabulka
領収書 ryoushuusho paragon, stvrzenka, účtenkamix
吸収 kyuushuu pohlcení, absorbcemix
収入 shuunyuu příjmyleda1, shigoto
収拾 shuushuu řízení, řešenísuru
収集 shuushuu sběr, hromaděnísuru
回収する kaishuusuru sbírat, vybíratleda1, suru, verb
収穫 shuukaku sklizeňsuru
買収 baishuu vykoupitsuru